Shrnutí jak MÍSTO OTŘESNĚNÍ funguje

Shrnutí na vysoké úrovni o tom, jak STIR / SHAKEN funguje v celé síti SIP, a popis modelu správy STIR / SHAKEN.

Původní služba Poskytovatel (OSP)

Ukončení služby Poskytovatel (TSP)

Servisní obr
title